Bill Gates
"Většina přelomových událostí ...
je ještě stále před námi."
Staň se jejich součástí a podílej se na vývoji
světa, ve kterém žiješ.
"Kdo se doma nikdy
neujal poutníka,
až v cizině pozná,
jak jsou hostitelé vzácní ..."
čínské přísloví
"Pane, proč jste tu tak sám?"
Dokonalý sportovní výkon potřebuje dokonalé zázemí.
previous arrow
next arrow
Slider

Maturitní zkoušky 2018/2019

TERMÍNY

1) Přihlášení ke společné části maturity:

 • Od 15. listopadu 2018 do 1. prosince 2018

 • Odevzdání přihlášek – 1. prosince 2018

 • přihlášky dostanou žáci ve škole

 • přihlášení do systému zajistí škola na základě odevzdané přihlášky

 • od 12. prosince 2018 do 20. prosince 2018 – předání výpisu přihlášky k MZ

 • kontrola povolených pomůcek – Pravidla českého pravopisu, cizojazyčný slovník, kalkulačka – provádějí vyučující daného předmětu

      

 2) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů: 

    4.A/IT - 13. 5. 2019

    4.B/SMM - 14. 5. 2019

    4.C/CR+EEA - 15. 5. 2019

 

3) Písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky  jsou podle rozpisu stanovené v tomto období:

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury - 10. dubna 2019 (jednotný termín pro všechny žáky)

 • Písemná práce z cizích jazyků - 11. dubna 2019 (jednotný termín pro všechny žáky)

 • Písemná práce a didaktické testy z dalších předmětů: 2. 5. - 9. 5. 2019

     Přesný rozpis dle JZS zveřejní MŠMT nejpozději 16. ledna 2019, www.novamaturita.cz.

   

4) Ústní část společné maturitní zkoušky a profilové maturitní zkoušky:

Třída

Přípravný týden

Maturita

 4.A

10. 5. - 17. 5. 2019 

20. 5. - 23. 5. 2019

4.B

20. 5. - 24. 5. 2019 

27. 5. - 29. 5. 2019 

 4.C

22. 5. - 28. 5. 2019

30. 5. - 31. 5. 2019 

   

 

 

 

 

 

Termín pro ústí maturitní zkoušku je stejný pro společnou i profilovou část.

Termíny mohou být upraveny.

 

Kontrola povolených pomůcek:

PP ČJL - Pravidla českého pravopisu 4. - 5. 5. 2019

PP AJ - anglický slovník bez gramatiky 4. - 5. 5. 2019

PP NJ- německý slovník bez gramatiky 4. - 5. 5. 2019

 

Vydání ročníkových vysvědčení 4. ročníkům:   30. 4. 2019

 

OPRAVNÉ ÚSTNÍ ZKOUŠKY - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015

Písemné práce a didaktické testy dle JZS.

 • Opravné zkoušky pro zaměření IT - v termínu: 20. 5. - 23. 5. 2019

 • Opravné zkoušky pro zaměření SMM- v termínu: 27. 5. - 29. 5. 2019

 • Opravné zkoušky pro zaměření CR- v termínu: 30. 5. - 31. 5. 2019

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů:

a) Zaměření cestovní ruch a průvodcovství

     - Teorie průvodcovství

     - Písemná a elektronická komunikace

     - Účetnictví

b) Zaměření evropský ekonomický asistent

     - Účetnictví

     - Písemná a elektronická komunikace, zpracování statistických údajů

     - Ekonomické projekty

c) Zaměření informační technologie a programování

      - Informační technologie

      - Programování

      - Účetnictví

d) Zaměření sportovní marketing a management

     - Marketing a management – zpracování projektu

     - Písemná a elektronická komunikace

     - Informační technologie

   

2) Povinné předměty ústní části společné maturitní zkoušky:

 • Český jazyk a literatura

 • Cizí jazyk (AJ, NJ)

3) Profilové předměty ústní části maturitní zkoušky:

a) Zaměření cestovní ruch

Povinný předmět

- Ekonomika

Volitelný předmět – žák/žákyně si volí jeden z předmětů

  • Cestovní ruch

  • Účetnictví

  • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

b) Zaměření informační technologie a programování

      Povinný předmět

  • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

  • Informační technologie a programování

  • Účetnictví

  • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

c) Zaměření evropský ekonomický asistent

      Povinný předmět

  • Ekonomika

      Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

  • Marketing a management obcí

  • Účetnictví

  • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

d) Zaměření sportovní marketing a management

       Povinný předmět

  • Ekonomika

       Volitelný předmět - žák/žákyně si volí jeden z předmětů

  • Marketing a management sportu

  • Účetnictví

  • Cizí jazyk – jiný jazyk než ten, z kterého žák/žákyně skládá povinnou zkoušku společné části

 

Kritéria hodnocení pro profilovou ústní maturitní zkoušku

Žák/žákyně koná zkoušky profilové části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky před jednou

zkušební maturitní komisí.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIÁLY:

www.novamaturita.cz

Průvodce žáka přihlašováním k MZ

Rady pro žáky konající opravnou MZ

 

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury 2018/2019

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z ČJL 2018/2019

Katalog požadavků ČJL 2018/2019

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka - státní

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z anglického jazyka - profilová

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka - státní

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z německého jazyka - profilová

Seznam okruhů k maturitní zkoušce z ruského jazyka

 

Maturitní okruhy EKO

Maturitní okruhy Účetnictví

Maturitní okruhy MM

Maturitní okruhy MM SMM

Maturitní okruhy IT PRG

Maturitní okruhy MCR DK TPR GCR

 

Nepovinné předměty:

Maturitní okruhy ZSV

 

Maturitní okruhy pro praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů:

Účetnictví

MM SMM

PEK

IT PRG

IT (SMM)

CR

EP